Raitis Veinbahs more about me my toy projects my github my asciinema

[lv] Master version controller

August 10, 2015

A tale I told on IRC about working with git and hg. It’s lightly edited for readability and comprehensibility.

13:25:25 <ij> Preface: sisadmins atsūta taru ar failiem, saka, ka neesot kommitojis šādas tādas izmaiņas. Labi, uztaisu savu gita repo, kodēju.

13:26:17 <emilsp> ā, un sāls tajā stāstā, ka tars ir labākais kopsavilkums no govnokod.ru?

13:26:28 <ij> lol

13:26:32 <ij> Esmu jau kaut kādus desmit kommitus uztaisījis, sisadmins man atsūta pieeju bitbucketa privātajam repo.

13:26:47 <emilsp> lol

13:27:16 <ij> Tur ir hg repo ar saturu [html/, src/projectname/*]. Un ± tas, kas tajā tarā bija iekšā atrodas direktorijā src/projectname.

13:28:55 <ij> Es nokonvertēju to hg repo par gitu ar fast-export, visiem kommitiem ar rebase uztaisīju “git rm –ignore-unmatch html; git mv -k src/projectname/* .”

13:29:13 <ij> Tagad man ir repo, kurš ir salīdzināms ar manu paštaisīto repo.

13:29:48 <ij> Pa priekšu tara saturu iekopēju tajā konvertētajā repo, nu varēju redzēt diffu visam sisadmina neiekommitotajam; to sadalot, iekommitoju.

13:30:11 <ij> Tad importēju savu paštaisīto repo kā remoti, fetchoju un varēju cherry-pickot savus kommitus.

13:30:33 <ij> Un voila, vēsture nav pazaudēta, repo apvienoti un viss ir savās vietās.

13:32:47 <emilsp> tagad tu esi vcs māsters